Conceptia de organizare si desfasurare a interventiei in caz de incendiu

1. concluzii privind interventia, rezultate din scenariul de siguranta la foc sau din evaluarea capacitatii de aparare impotriva incendiilor;
2. particularitati tactice de interventie pentru:
- evacuarea utilizatorilor (persoane si, dupa caz, animale sau bunuri), acordarea primului ajutor si protejarea bunurilor periclitate;
- localizarea si lichidarea incendiilor;
- protectia personalului de interventie;
- protectia vecinatatilor;
- inlaturarea efectelor negative majore produse de incendiu.| inapoi |