Planul general al unitatii(la scara), pe care se marcheaza:

1. amplasareae cladirilor, instalatilor tehnologice si a depozitelor in incinta;
2. caile de acces si de interventie din incinta si cele adiacente acesteia;
3. retelele si sursele proprii de alimentare cu apa si ale substante stingatoare;
4. rezervele de agenti stingatori si de mijloace de protectie a personalului de interventie;
5. retelele si racordurile de alimentare cu energie electrica, agent termic, gaze si alte fluide combustibile;
6.retelele de canalizare;
7. vecinatatile.| inapoi |